5 fördelar med videokonferens

5 fördelar med videokonferens och om hur moderna företag använder nya kommunikationsverktyg.

1. Aktivera den digitala arbetskraften
Videokonferenser skapar inte bara en mer samarbete i din organisation, det är också en grund för digitalisering och att möjliggöra dagens digitala krafter. Videomöten hjälper medarbetare i team och arbetsgrupper att upprätthålla personliga kontakter. Vilket påskyndar beslutsfattandet och förbättrar förmågan att samarbeta globalt.

2. Förenkla styrning, samarbete och användbarhet
Arbetsteam behöver effektiva tekniska lösningar som låter dem träffas via ljudkonferenser, videokonferenser, skärmdelning och direktmeddelanden i realtid. Men att lita på för många olika kommunikationskanaler kan överkomplicera allt. Genom att erbjuda en konsoliderad videolösning med ett enkelt användargränssnitt, kan arbetsgrupper fokusera på innehållet sina möten istället.

3. Modern kommunikation och kultur
Dagens generationer prioriterar mobilitet, flexibilitet och moderna kommunikationsformer framför enskilt kontorsarbete och avskildhet. Att kunna kommunicera med medarbetare på fältet eller från andra orter, ansikte mot ansikte, kan öka produktiviteten hos alla parter. Men sänker dessutom onödiga resekostnader och klimatbelastningen rejält. Oavsett om de anställda är centralt, lokalt och globalt spridda, eller om ni vill betona en sund balans mellan arbete och liv, har videokonferenser den unika förmågan att föra med en mänsklig koppling i varje interaktion.

4. Öka kommunikationens tillförlitlighet
En av många fördelar med videokonferens är att det är ett snabbt och säkert sätt att kommunicera med dina team och arbetsgrupper. När video utvecklas till att bli en affärskritisk funktion är det viktigt att prioritera och stödja pålitligheten i din kommunikationslösning.

5. Öka värdet och minska redundansen för medarbetarna
Företag hittar mer värde i  videokonferenslösningar som även inkluderar ljudkonferenser, skärmdelning, chat, mötesinspelning och direktuppspelning/streaming av evenemang. Den totala ägandekostnaden (TCO) för underhåll och licensiering för ett flertal olika leverantörer av diverse AV-tjänster lägger bara till onödiga kostnader och tillför en negativ komplexitet för slutanvändarna av lösningen.

Läs även vidare om Produktivt med video

Vill du veta mer? Kontakta oss

Vi svarar så fort vi kan!