Ett bra serviceavtal är viktigt för att lyckas med din videolösning!

En videolösning levereras ofta som en tjänst, dvs att du hyr och leverantören tar ansvaret för tjänsten. De flesta kunder är intresserade av att kunna använda videofunktionen smärtfritt utan att behöva äga tekniken. Med ett bra serviceavtal får du en trygghet utifrån din organisations förutsättningar och behov. Utbildning, support, service etc. Allt som din organisation kommer att behöva för att lyckas med video.

Det kommer att visa sig att ett bra serviceavtal är en av de viktigaste parametrarna för att lyckas med video!

Med ett Premiumavtal får du följande stöd:

Utbildning
En grundläggande utbildning och onboarding av dina användare på avtalad produkt och lösning. Det är mycket viktigt att komma igång bra och att alla känner sig trygga i att genomföra videomöten. Utbildning av produkten sker hos er. Utbildning görs på grundläggande användarnivå.

Telefonsupport:
När vi startar ett premiumavtal registrerar vi samtliga i ingående komponenter i vårt ärendehanteringssystem. Det är en förutsättning för snabb och effektiv hantering när ni behöver vår hjälp. Ring bara vår kompetenta Servicedesk för att få stöd och support kring användandet av din videoutrustning. Det kan handla om hjälp att starta/starta om produkten eller lösningen. Eller att guida i menyer och att göra korrekta inställningar.

Uppdateringsnotifieringar
Vi notifierar dig om eventuella uppdateringar från tillverkaren för optimal drift och funktion.

På platsen service
I de fall där tekniker behövs skickas ut för att åtgärda fel så ingår alla arbetskostnader som är förknippade med besöket.

Garantihantering
Om en produkt går sönder och det konstateras att det är ett garantiärende, hanterar vi all kontakt med till­verkaren. Vi bevakar ärendet och säkerställer att ärendet slutförs enligt respektive tillverkares garantier. Vi kan även byta ut den defekta produkten och ersätta med en låneprodukt under den tid som eventuell reparation pågår.

Fjärrsupport
Vi kan erbjuda förutsättningar för att på distans koppla upp oss mot ert nätverk, för att på så sätt snabbt kunna avhjälpa uppkomna serviceärenden.

Som tillval kan man dessutom välja till följande tjänster:

Service Manager
Dedikerad Service Manager som säkerställer leveransen och eventuella förändringar över tid. Vi skapar och levererar rapporter löpande som ligger till grund för effektivisering och eventuellt förbättringsarbete.

Rondering
Prodoc erbjuder möjlighet till rondering för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och i möjligaste mån förebygga och förhindra eventuella incidenter. Ronderingens omfattning och intervall sker i överenskommelse med dig som kund.

Ett bra serviceavtal är viktigt för att lyckas med din videolösning!

OBS! Om du redan har utrustning, som du önskar att omfattas av ett serviceavtal. Då kan vi efter en viss analys även ge serviceavtal på tidigare utrustning. Och framförallt  trygghet för dig!

Vill du veta mer? Kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Boka en demo här eller läs mer om videokonferens på prodoc.se

Vill du veta mer? Kontakta oss

Vi svarar så fort vi kan!