Vad skiljer ett äkta videosystem från Skype eller Teams?

Mervärdet med ett fast installerat/statiskt videokonferenssystem är att man tar bort sårbarheten med att vara beroende utav den enskilda användarens dator,  och telefon för att ansluta till mötet. Renodlade videosystem har dessutom fördelen och förmågan att optimera och komprimera ljud&bild efter de förutsättningar som finns på det aktuella nätverket.

Med ett installerat äkta videokonferenssystem kan man dessutom managera systemen till att genomföra automatiska uppdateringar för en optimerad drift och upplevelse.

 

Vad kostar ett videokonferenssystem?

Det beror förstås på. Men du tjänar snabbt in investeringen i minskade resekostnader och i form av ökad effektivitet. Oavsett storlek på system. Kontakta oss för en förfrågan.

 

Behovsanalys på plats. Vad innebär det?

– Det innebär att man går igenom hur organisationen arbetar idag. Om man redan använder videomöten av något slag? Om alla anställda kan använda sig av eventuell befintlig utrustning? Om man har en övergripande strategi för att minska resandet, och vad i så fall som är alternativen? Vilka ska man kunna bjuda in i tjänsten och vad användarna har för förutsättningar? Om man arbetar med PC/Mac, telefon, tablet, videosystem, konferensrum? Aktivitetsbaserat kontor? Vi vill ta reda på så mycket fakta som möjligt för att kunna anpassa den bästa lösningen efter just dina behov.

 

Säkerhet?

Ja! det är krypterat hela vägen.

 

Video är dyrt och endast för VD och ledningsgrupp. Är det så?

Nej, det är en gammal sanning. Idag finns det moderna videolösningar som följer organisationens behov och är tillgänglig från alla olika enheter.

 

Jag tror att videokonferenser är svåra att använda?

Det är sant att video har haft komplicerade kontroller med svåra adresser och menyer. Idag är en modern videolösning lika enkel och intuitiv som vilken digital enhet som helst.

 

Är webb eller gratistjänster lika bra att använda?

För ett-till-ett möten utan krav på kvalitet, bandbreddskontroll, säkerhet och enkelhet, kan gratistjänster vara bra. Men ett videomöte ska inte vara ett substitut utan ska upplevas som ett fysiskt möte. Kvaliteten på tekniken bestämmer kvaliteten på mötet.

 

Måste det vara separata kommunikationslinjer för video?

Historiskt sett har man använt separata nät för video för att nå upp till önskvärd kvalitet. Med moderna videolösningar använder man internet som bärare.

 

Kan olika videokonferenssystem ringa varandra?

Det är delvis sant att många videotjänster tidigare inte kunde ringa till varandra. Numera integreras lösningar med varandra i mycket högre grad. I många fall är det sömlösa integrationer som med tex Outlook och Teams. Man kan ringa till H.323 och till andra brygglösningar. Du kan alltid bjuda in kunder/användare via en dator så kan dom ansluta på alla sätt.

 

Hur snabbt kommer man igång. Från leverans till första videomötet?

Efter att vi gemensamt kommit till beslut så kan du ha ditt första stabila möte i full-HD kvalitet inom en timme!

Vill du veta mer? Kontakta oss

Vi svarar så fort vi kan!